INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Grażyna Gulińska Spis treści tomów 7-10 (2003-2006) "Studiów Bibliologicznych Akademii Świętokrzyskiej" i tomu 11 (2008) "Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego" 12
Grażyna Gulińska Spis treści tomów 1-6 (1993-2003) "Kieleckich Studiów Bibliologicznych" 7
Gajlewicz-Korab Katarzyna Specyfika mediów przeznaczonych dla muzułmanów we Francji 14
Jolanta Kępa- Mętrak Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kozłówka - Rozkosz - Grabnów, 15-17 września 2004 9
Alicja Gałczyńska SENSACYJNY HIT... O TABLOIDYZACJI JĘZYKA MEDIÓW 19
Jolanta Kępa- Mętrak Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008, t. 1, t. 2, t. 3 13
Tomasz Mielczarek Ryszard Kapuściński (1932-2007). Portret dziennikarza i myśliciela, pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wiesławy Piątkowskiej-Stepniak. Bogusława Nieremberga i Wojciecha Furmana. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008; Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków 2008 13
Jolanta Dzierżyńska Rynek czasopism w Polsce 20
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk RYNEK CZASOPISM LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH W POLSCE PO 1989 R 16
Ryszard Filas Rozwój czasopism medioznawczych w Polsce w drugiej połowie XX wieku 20
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Rosemarie Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. Jarosław Mikos, Bożena Umińska, Warszawa 2002 11
Ewa Pawelec Rola wydawnictw dla dzieci i młodzieży w kreowaniu ról i postaw społeczno-ideowych na podstawie recenzji wydawnictw dla dzieci i młodzieży publikowanych w "Nowych Książkach" w latach siedemdziesiątych 6
Mieczysław Adamczyk Restrykcje wobec czasopiśmiennictwa wyznaniowego na Kielecczyźnie w latach stalinizacji kraju 1
Jolanta Kępa- Mętrak Reportaż w "Gazecie Kieleckiej" w dwudziestoleciu międzywojennym - próba analizy gatunku 8
Monika Olczak-Kardas Regulaminy księgarskie - źródłem zasad rządzących rynkiem książki w Polsce okresu międzywojennego 13
Jolanta Dzierżyńska Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, pod red. Janusza W. Adamowskiego, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra - JR, Warszawa 2007 13
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 2013, ss. 285, 3 nib. 17
Monika Olczak-Kardas RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O KSIĄŻCE I CZYTELNICTWIE. KOMUNIKAT Z BADAŃ 15
Kamil Niesłony RAMY INTERPRETACYJNE W TWORZENIU NEWSÓW TELEWIZYJNYCH 19
Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951 - marzec 1990) 7

Strona 5 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;