INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Ryszard Kapuściński (1932-2007). Portret dziennikarza i myśliciela, pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wiesławy Piątkowskiej-Stepniak. Bogusława Nieremberga i Wojciecha Furmana. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008; Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków 2008
Title Ryszard Kapuściński (1932-2007) Portrait of a journalist and philosopher, Editors, Kazimierz Wolny-Zmorzyński. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nieremberg and Wojciech Furman, Opole University Press, Opole 2008; Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński,A writer's biography, Znak Press, Cracow 2008
Pełny tekst / full text
Numer 13