INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 13

 

Autor Tytuł PDF
Jolanta Kępa- Mętrak Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008, t. 1, t. 2, t. 3
Monika Olczak-Kardas Ogólnopolska konferencja naukowa "Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji" Bydgoszcz 14-15 maja 2009
Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy konkurencja". Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 3-5 czerwca 2009 r.
Olga Dąbrowska-Cendrowska Media a rok 1989. Konferencja naukowa, Warszawa 5 czerwca 2009 r.
Andrzej Kaleta X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. "Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Lwów 20-22 października 2009 r.
Ewa Danowska Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska, Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871, wyd. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008
Zofia Sokół Marek Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium porównawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej, seria: Prace Naukowe UŚ, Katowice nr 2398, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006
Jolanta Dzierżyńska Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, pod red. Janusza W. Adamowskiego, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra - JR, Warszawa 2007
Maria Siuda "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2008, nr 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
Tomasz Mielczarek Ryszard Kapuściński (1932-2007). Portret dziennikarza i myśliciela, pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wiesławy Piątkowskiej-Stepniak. Bogusława Nieremberga i Wojciecha Furmana. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008; Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków 2008
Edyta Wygonik-Barzyk Polski Herald i jego obecność na rynku prasy polskiej w Irlandii w latach 2005-2009
Ryszard Żabiński Strategiczny profil marketingowy dziennika regionalnego i tygodnika bezpłatnego
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Świat bez granic
Olga Dąbrowska-Cendrowska Wszystkie dzieci są nasze. Współczesne polskie czasopisma przeznaczone dla rodziców. Próba analizy oferty wydawniczej
Beata Rygiel Niedziela i "Gość Niedzielny" jako przykłady tygodników katolickich
Jolanta Dzierżyńska Częstochowskie współczesne czasopisma naukowe, fachowe, hobbystyczne i firmowe (1989-2007)
Tomasz Mielczarek Literatura i historia na łamach czasopism RSW wydawanych w latach osiemdziesiątych XX wieku
Renata Piasecka Służby prasowo-informacyjne w Polsce w latach 1945-1971
Grzegorz Nieć Problemy wrocławskiej gastronomii w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w świetle doniesień i komentarzy prasowych
Maria Siuda Kolportaż oraz upowszechnianie prasy na Kielecczyźnie w latach 1945-1952
Adrian Uliasz Czasopisma wyznaniowe na straży polskości. Z przeszłości prasy luterańskiej i kalwińskiej do 1939 roku
Monika Olczak-Kardas Regulaminy księgarskie - źródłem zasad rządzących rynkiem książki w Polsce okresu międzywojennego
Danuta Hombek O potrzebie nowej bibliografii polskich gazet i czasopism
Wojciech Kęder Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782