INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Maria Siuda
Tytuł "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2008, nr 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
Title "Toruń Bibliographical Studies" 2008, nr 1, University of Nicholas Copernicus, Toruń 2008
Pełny tekst / full text
Numer 13