INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Adres redakcji:

Rada programowa:

Lista recenzentów:

Redakcja:

Druk i oprawa: