DEPARTMENT OF JOURNALISM AND INFORMATION

Yearbook of Bibliology and Press Studies

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Latest Issue:
Yearbook of Bibliology and Press Studies - Issue 21

Okładka numer: 21

 

Author Title PDF
Jacek Rodzeń Does a joumalist need philosophy in the era of post-truth and fake news?
Wojciech Lis Journalist's restraints regarding public information accessibility
Adam Górski Selected problems of access to public information (practical remarks)
Jakub Żurawski 41 JAKUB ŻURAWSKI (Kraków), Policy on disclosure of information by the parliament of the Republic of Poland (sejm)
Jolanta Dzierżyńska Making contents public as a way of preventing their informal distribution
Dominik Chomik, Jacek Wojsław Afterlife of polish television (TVP) info news tickers. Internet based discourse surrounding contemporary tv tickers
Tomasz Mielczarek Dissemination of public information by TVP SA. Case study of years 2016-2017
Aleksandra Hulewska Does polish television follow the gender mainstreaming principles? Research report
Lidia Pokrzycka Regional press and the methods of information dissemination analysis on the basis of the lublin region
Krzysztof Kowalik Information obligations of local governments in the era of social media and the trends in implementation of information distribution channels on WWW websites. Case study of Świętokrzyskie communes
Jolanta Kępa- Mętrak Local government press as a source of public information
Jarowsław Kardaś Objective media or partial media? Analysis of the images of Platforma Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwość in Gazeta Wyborcza during the parliamentary campaign in 2011
Justyna Maguś Słowo Polskie in the years 1895-1915
Ewa Danowska IZABELA KRASIŃSKA, Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843-1914, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków 2018, ss. 549