DEPARTMENT OF JOURNALISM AND INFORMATION

Yearbook of Bibliology and Press Studies

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Ewa Danowska
Tytuł IZABELA KRASIŃSKA, Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843-1914, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków 2018, ss. 549
Title IZABELA KRASIŃSKA, Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843-1914, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków 2018, ss. 549
Pdf
Numer 21