INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Media a rok 1989. Konferencja naukowa, Warszawa 5 czerwca 2009 r.
Title "The media and the year 1989"' Scientific conference, Warsaw 5th June 2009
Pełny tekst / full text
Numer 13