INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Ewa Danowska
Tytuł Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska, Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871, wyd. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008
Title Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska, The libraiy and a shop reading room for the poor In Radom In the years 1848-1871, The Academy of Świętokrzyski Press, Kielce 2008
Pełny tekst / full text
Numer 13