INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Monika Olczak-Kardas
Tytuł Ogólnopolska konferencja naukowa "Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji" Bydgoszcz 14-15 maja 2009
Title National scientific conference on the topic "The Librarian: universality and innovative character of profession" Bydgoszcz 14-15 May 2009
Pełny tekst / full text
Numer 13