INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Zofia Sokół
Tytuł Marek Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium porównawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej, seria: Prace Naukowe UŚ, Katowice nr 2398, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006
Title Marek Jachimowski, Regions of periodic media Communications, Comparative politological School of media Communications democratization, series: Research work Univ. of Silesia, Katowice nr 2398, Univ. of Silesia Press, Katowice 2006
Pełny tekst / full text
Numer 13