INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, pod red. Janusza W. Adamowskiego, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra - JR, Warszawa 2007
Title Regional and local medium of communiction. In the international and national context, Editors, Janusz W. Adamowski, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Aspra-JR Press, Warsaw 2007
Pełny tekst / full text
Numer 13