INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Aleksandra Lubczyńska
Tytuł Konferencja naukowa "Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy konkurencja". Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 3-5 czerwca 2009 r.
Title Scientific conference on the topic, "The old and new In the libraiy - cooperation or Competition" Łódź University Libraiy, 3-5 June 2009
Pełny tekst / full text
Numer 13