INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Andrzej Kaleta
Tytuł X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. "Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Lwów 20-22 października 2009 r.
Title The X anniversary International Scientific Conference "Cracow - Lwów: books, Magazines, libraries In the XIX and XX centurie", Lwów 20-22 X 2009
Pełny tekst / full text
Numer 13