INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Kępa- Mętrak
Tytuł Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008, t. 1, t. 2, t. 3
Title Ryszard Kowalczyk, The local media In Poland, Contact Publishing Press, Poznań 2008, Vol. 1-3
Pełny tekst / full text
Numer 13