INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 7

 

Autor Tytuł PDF
Eugeniusz Rudziński Federico Mayor i in., Przyszłość świata
Adam Jachimczyk Aleksander Pawlicki, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytucja i ludzie
Adam Jachimczyk Międzynarodowa konferencja bibliofilska. Wilno 20-22 IX 2001
Grażyna Gulińska Spis treści tomów 1-6 (1993-2003) "Kieleckich Studiów Bibliologicznych"
Ewa Pawelec Wzorce ideowe propagowane na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w pierwszej połowie lat 70 XX w.
Tomasz Mielczarek Telewizja Polska S.A. w latach 1994-2002
Sylwia Majewska Jerzy Stempowski. Szkic do portretu
Renata Piasecka Agencja Publicystyczno-Informacyjna (API) w latach 1944-1967
Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951 - marzec 1990)
Judyta Perczak Formy reklamy socjalistycznej
Nina Zielińska Prasowe inicjatywy wydawnicze Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1918-1922
Andrzej Kaleta Odzwierciedlenie przemian społeczno-politycznych i religijno-moralnych na ziemiach polskich w twórczości profesorów Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727-1939. Zarys problematyki
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Oświata i wychowanie na łamach "Bluszczu" w latach 1918-1939