INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Eugeniusz Rudziński
Tytuł Federico Mayor i in., Przyszłość świata
Title Federico Mayor et al., The Future of the World
Pełny tekst / full text
Numer 7