INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Grażyna Gulińska
Tytuł Spis treści tomów 1-6 (1993-2003) "Kieleckich Studiów Bibliologicznych"
Title Contents of volumes 1-6 (1993-2003) of "Kielce Bibliological Studies"
Pełny tekst / full text
Numer 7