INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Adam Jachimczyk
Tytuł Międzynarodowa konferencja bibliofilska. Wilno 20-22 IX 2001
Title The International Bibliophilic Conference .Vilna 20-22 September 2001
Pełny tekst / full text
Numer 7