INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Grażyna Gulińska
Tytuł Spis treści tomów 7-10 (2003-2006) "Studiów Bibliologicznych Akademii Świętokrzyskiej" i tomu 11 (2008) "Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego"
Title The table of contents of volumes 7-10 (2003-2006): "Bibliological Studies • of Świętokrzyska Academy" and volume 11 (2008) "Bibliological Studies of Jan Kochanowski University"
Pełny tekst / full text
Numer 12