INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 12

 

Autor Tytuł PDF
Grażyna Gulińska Spis treści tomów 7-10 (2003-2006) "Studiów Bibliologicznych Akademii Świętokrzyskiej" i tomu 11 (2008) "Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego"
Tomasz Chrząstek dr hab., prof. UJK Stanisław Adam Kondek 1949-2008
Barbara Dąbrowska mgr Andrzej Metzger 1952-2008
Olga Dąbrowska-Cendrowska Media masowe wobec przemocy i terroryzmu" (Konferencja naukowa, Warszawa, 26 czerwca 2008 r.)
Marcin Żynda Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku" (Toruń, 18-19 listopada 2008 r.)
Tomasz Chrząstek Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, pod red. Aleksandry Gały, Iwony Ulfik-Jaworskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
Renata Piasecka Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza " 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008
Olga Dąbrowska-Cendrowska Autoreferat rozprawy doktorskiej "Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2006. Działalność wydawnicza- upowszechnianie treści - oddziaływanie na czytelników"
Jolanta Dzieniakowska Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Drukowana i rękopiśmienna kultura Zachodniej Ukrainy: historia, metodologia, baza źródłowa" (Lwów, 27-29 marca 2008 r.)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Doris Lessing, Opowieści afrykańskie, z ang. przeł. Jacek Manicki, Krzysztof Obłucki, Albatros, Warszawa 2008
Tomasz Mielczarek Gazeta Ludowa. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947. Z przedmową prof. Władysława Bartoszewskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
Zofia Sokół Wojciech Furman, Dziennikarstwo i public relations - jako dwa typy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006
Tomasz Chrząstek Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Gra w media. Między informacją a deformacją, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2007
Barbara Centek Popularnonaukowe czasopisma południowo-wschodniego Podlasia (1980-2005)
Jolanta Dzierżyńska Odwrót od lokalności
Tomasz Mielczarek Festiwal "Solidarności" i stan wojenny na łamach czasopism społeczno-kulturalnych PRL
Joanna Nowak Możliwości i wykorzystanie oferty biblioteczno-informacyjnej a ocena jej jakości w społeczności akademickiej (Próba analizy systemowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach). Cz. II
Maria Siuda Ingerencje cenzorskie jako narzędzie reglamentowania treści prasowych (na przykładzie prasy kieleckiej)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Peregrynacje Karola Zbyszewskiego po epoce stanisławowskiej
Adrian Uliasz 350-lecie Unii Lubelskiej w 1919 roku. Polityczne obchody w Lublinie w świetle zbiorów rękopiśmiennych i prasowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego