INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Chrząstek
Tytuł Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Gra w media. Między informacją a deformacją, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2007
Title Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Gra w media. Między informacją a deformacją ["Media Games. Between information and deformation"], Publishing House STENTOR, Warsaw 2007
Pełny tekst / full text
Numer 12