INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Chrząstek
Tytuł dr hab., prof. UJK Stanisław Adam Kondek 1949-2008
Title Doctor Habil. Stanisław Adam Kondek 1949-2008, Professor of Jan Kochanowski University
Pełny tekst / full text
Numer 12