INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Media masowe wobec przemocy i terroryzmu" (Konferencja naukowa, Warszawa, 26 czerwca 2008 r.)
Title Mass media in the face of violence and terrorism (Scholarly conference, Warsaw 26 June 2008)
Pełny tekst / full text
Numer 12