INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Renata Piasecka
Tytuł Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza " 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008
Title Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, The London "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza " ["Polish Journal and The Soldier's Journal"] 1944-1989. The daily newspaper as the means of the transmission of cultural communications, The Jan Kochanowski University Press, K
Pełny tekst / full text
Numer 12