INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Chrząstek
Tytuł Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, pod red. Aleksandry Gały, Iwony Ulfik-Jaworskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
Title Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich ["Empty time. The analysis of the content of television programmes of four Polish TV networks"] edited by Aleksandra Gała, Iwona Ulfik-Jaworska, KUL Publishing House, Lublin 200
Pełny tekst / full text
Numer 12