INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Gazeta Ludowa. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947. Z przedmową prof. Władysława Bartoszewskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
Title "Gazeta Ludowa " ["People's Newspaper"]. An attempt of the fight for the freedom of thought and expression ¡945-1947. With the preface of Władysław Bartoszewski, Adam Marszałek Publisher, Toruń 2007
Pełny tekst / full text
Numer 12