INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzieniakowska
Tytuł Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Drukowana i rękopiśmienna kultura Zachodniej Ukrainy: historia, metodologia, baza źródłowa" (Lwów, 27-29 marca 2008 r.)
Title Report from the international scholarly conference. "Printed and manuscript culture of Western Ukraine: history, methodology, source base" (Lwów, 27-29 March 2008)
Pełny tekst / full text
Numer 12