INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Barbara Dąbrowska
Tytuł mgr Andrzej Metzger 1952-2008
Title mgr Andrzej Metzger 1952-2008
Pełny tekst / full text
Numer 12