INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Marcin Żynda
Tytuł Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku" (Toruń, 18-19 listopada 2008 r.)
Title Scholarly Conference "Uncomfortable for the authorities. Restrictions of free speech in Poland in the 19th and 20th centuries" (Toruń, 18-19 November 2008)
Pełny tekst / full text
Numer 12