INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Zofia Sokół
Tytuł Wojciech Furman, Dziennikarstwo i public relations - jako dwa typy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006
Title Wojciech Furman, Journalism and public relations - as two types of communication, Rzeszów University Press, Rzeszów 2006
Pełny tekst / full text
Numer 12