INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 19

 

Autor Tytuł PDF
Monika Bartnik UJAWNIENIE INFORMACJI CHRONIONYCH TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ
Paweł Łokić CELEBRYCKOŚĆ DZIENNIKARZY JAKO FUNKCJA KOMODYFIKACJI FORMATÓW INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNYCH
Mateusz Kasiak ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY W PRASIE I W INTERNECIE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Alicja Gałczyńska SENSACYJNY HIT... O TABLOIDYZACJI JĘZYKA MEDIÓW
Kamil Niesłony RAMY INTERPRETACYJNE W TWORZENIU NEWSÓW TELEWIZYJNYCH
Judyta Perczak HYBRYDYZACJA GATUNKU TELEWIZYJNEGO NA PRZYKŁADZIE TELEWIZJI WRÓŻBIARSKICH W POLSCE
Małgorzata Gruchoła KOMODYFIKACJA "KULTURY" W TELEWIZJI PUBLICZNEJ
Janusz Adamowski TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE. UWAGI I REFLEKSJE NA 90-LECIE POLSKIEJ RADIOFONII
Wojciech Lis PRASA INTERNETOWA. PROCES MIGRACJI MEDIÓW DO CYBERPRZESTRZENI
Tomasz Mielczarek TABLOIDYZACJA PRASY OPINII
Wojciech Furman Czym jest komodyfkacja i tabloidyzacja przekazów dziennikarskich? O splocie różnych procesów
Magdalena Przybysz - Stawska "FAKT" KULTURALNY: OFERTA KARNETU KULTURALNEGO W LATACH 2010-2014
Olga Dąbrowska-Cendrowska TABLOIDYZACJA LUKSUSOWYCH MAGAZYNÓW DLA KOBIET I MĘŻCZYZN. ASPEKT ILOŚCIOWY
Przemysław Ciszek CZASOPISMA O GRACH WIDEO W POLSCE. RYS HISTORYCZNY I OBECNA SYTUACJA NA RYNKU
Paweł Wieczorek MEDIA WOBEC OCZEKIWAŃ MASOWEGO ODBIORCY
Jolanta Dzierżyńska ZMIANA MODELU FINANSOWANIA MEDIÓW
Adrian Uliasz MIASTO RODZINNE PISARZA JAKO TEMAT I MIEJSCE WYDARZEŃ W LITERATURZE DLA DZIECI. LUBLIN W TWÓRCZOŚCI JANINY PORAZIŃSKIEJ I JÓZEFA CZECHOWICZA
Tomasz Mielczarek Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program - fnansowanie - technologia - audytorium, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, ss. 244
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Dziennikarstwo a public relations, pod red. Michała Gajlewicza i Katarzyny Gajlewicz-Korab, Warszawa 2015, Difn S.A
Jolanta Dzierżyńska Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016
Tomasz Mielczarek Kinga Przybysz, Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-2013, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015