INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Kinga Przybysz, Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-2013, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015
Title Kinga Przybysz, The Dispute Between Radio Maryja and KRRiT (The National Broadcasting Council) in View of Select Feature Programming of Radio Maryja in the Years 2011–2013, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015, 114 pp.
Pełny tekst / full text
Numer 19