INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program - fnansowanie - technologia - audytorium, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, ss. 244
Title Stanisław Jędrzejewski, Public Radio in Europe: Programming, Financing, Technology, Audience, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, 244 pp.
Pełny tekst / full text
Numer 19