INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Tytuł Dziennikarstwo a public relations, pod red. Michała Gajlewicza i Katarzyny Gajlewicz-Korab, Warszawa 2015, Difn S.A
Title Journalism and Public Relations, edited by Michał Gajlewicz and Katarzyna Gajlewicz-Korab, Warszawa 2015, Difn S.A., 150 pp.
Pełny tekst / full text
Numer 19