INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016
Title The Nature of Local and Regional Media: Sketches in Media Studies, edited by Stanisław Michalczyk and Dariusz Krawczyk, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016, 200 pp.
Pełny tekst / full text
Numer 19