INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 15

 

Autor Tytuł PDF
Grzegorz Nieć BIBLIOFILSKA GAWĘDA JANA STRAUSA O ERRATACH. JAN STRAUS, PRZYGODA Z ERRATĄ, PRZYGOTOWAŁ DO DRUKU R. NOWOSZEWSKI, TOWARZYSTWO BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011
Monika Olczak-Kardas RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O KSIĄŻCE I CZYTELNICTWIE. KOMUNIKAT Z BADAŃ
Jolanta Kępa- Mętrak KONFERENCJA NAUKOWA "PRZYSZŁOŚĆ DZIENNIKARSTWA. KONIECZNOŚĆ SPECJALIZACJI?" RZESZÓW, 10-11 CZERWCA 2010 ROKU
Adam Jachimczyk II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "NIEWYGODNE DLA WŁADZY. OGRANICZANIE WOLNOŚCI SŁOWA NA ZIEMIACH POLSKICH OD WIEKU XIX DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH", TORUŃ, 4-5 LISTOPADA 2010 ROKU
Maria Siuda KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA DWULETNI PROJEKT "AKTUALIZACJA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO BIBLIOTEKARZY PRACUJĄCYCH W MAŁYCH BIBLIOTEKACH GMINNYCH"
Aleksandra Lubczyńska XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "KRAKÓW-LWÓW. KSIĄŻKI, CZASOPISMA, BIBLIOTEKI XIX I XX WIEKU", KRAKÓW 15-16 LISTOPADA 2011 ROKU
Tomasz Mielczarek ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY. KSIĘGA PAMIĄTKOWA W STULECIE POWSTANIA DZIENNIKA I WYDAWNICTWA 1910-1939, POD RED. GRAŻYNY WRONY, PIOTRA BOROWCA I KRZYSZTOFA WOŹNIAKOWSKIEGO. WYDAWNICTWO NAUKOWE ŚLĄSK, KRAKÓW-KATOWICE 2010
Olga Dąbrowska-Cendrowska BEATA KRAJEWSKA, TELEWIZJA W RECEPCJI DOROSŁYCH STUDENTÓW. TEORIE I RZECZYWISTOŚĆ, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 2009
Adrian Uliasz ZESPOŁY DOBREGO CZYTANIA I KOŁA PLANOWEGO CZYTANIA NA TERENIE OKRĘGU SZKOLNEGO LUBELSKIEGO W LATACH 1945-1948
Dariusz Matelski ZABIEGI TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ O RESTYTUCJĘ Z NIEMIEC DZIEDZICTWA KULTURY POLSKIEJ UTRACONEGO DO 1945 ROKU
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk POLSKA LITERATURA ZSYŁKOWA OGNIWEM POMIĘDZY RODAKAMI NA UCHODŹSTWIE I W KRAJU W ŚWIETLE DONIESIEŃ PRASOWYCH
Grażyna Gzella WYDAWNICTWA ZWARTE W DOROBKU ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH WIKTORA KULERSKIEGO (1902-1939)
Joanna Pyłat DOROBEK WYDAWNICZY POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE
Aleksandra Lubczyńska POPULARYZACJA WIEDZY NA ŁAMACH NIEKTÓRYCH KALENDARZY DLA LUDU WYDAWANYCH W KRAKOWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU
Klaudia Socha OSIEMNASTOWIECZNE PRENUMERATY LITERATURY PIĘKNEJ
Wojciech Kęder BIBLIOTEKA OPACTWA CYSTERSÓW W MOGILE - KRAKOWIE W XVII WIEKU