INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Grzegorz Nieć
Tytuł BIBLIOFILSKA GAWĘDA JANA STRAUSA O ERRATACH. JAN STRAUS, PRZYGODA Z ERRATĄ, PRZYGOTOWAŁ DO DRUKU R. NOWOSZEWSKI, TOWARZYSTWO BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011
Title JAN STRAUS’S BIBLIOPHILIC TALE ABOUT THE ERRATA. J. L. STRAUS, ADVENTURE WITH ERRATA, PREPARED FOR PUBLICATION BY R. NOWOSZEWSKI, ASSOCIATION OF POLISH BIBLIOPHILES IN WARSAW, WARSAW 2011
Pełny tekst / full text
Numer 15