INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Aleksandra Lubczyńska
Tytuł XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "KRAKÓW-LWÓW. KSIĄŻKI, CZASOPISMA, BIBLIOTEKI XIX I XX WIEKU", KRAKÓW 15-16 LISTOPADA 2011 ROKU
Title XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CRACOW-LVIV. BOOKS, MAGAZINES, LIBRARIES IN THE XIX AND XX CENTURIES", CRACOW 15-16 NOVEMBER 2011
Pełny tekst / full text
Numer 15