INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY. KSIĘGA PAMIĄTKOWA W STULECIE POWSTANIA DZIENNIKA I WYDAWNICTWA 1910-1939, POD RED. GRAŻYNY WRONY, PIOTRA BOROWCA I KRZYSZTOFA WOŹNIAKOWSKIEGO. WYDAWNICTWO NAUKOWE ŚLĄSK, KRAKÓW-KATOWICE 2010
Title ILLUSTRATED DAILY COURIER. A VISITORS’ BOOK IN COMMEMORATION OF THE CENTENARY OF THE FOUNDING OF THE DAILY AND PUBLICATION 1910-1939, EDITED BY, GRAŻYNA WRONA, PIOTR BOROWIEC AND KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI. SCIENTIFIC PUBLISHERS ŚLĄSK, KRAKÓW-KATOWICE 2010
Pełny tekst / full text
Numer 15