INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Kępa- Mętrak
Tytuł KONFERENCJA NAUKOWA "PRZYSZŁOŚĆ DZIENNIKARSTWA. KONIECZNOŚĆ SPECJALIZACJI?" RZESZÓW, 10-11 CZERWCA 2010 ROKU
Title SCIENTIFIC CONFERENCE "FUTURE OF JOURNALISM. NECESSITY FOR SPECIALIZATION?" RZESZÓW, 10-11 JUNE 2000
Pełny tekst / full text
Numer 15