INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł BEATA KRAJEWSKA, TELEWIZJA W RECEPCJI DOROSŁYCH STUDENTÓW. TEORIE I RZECZYWISTOŚĆ, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 2009
Title BEATA KRAJEWSKA, TELEVISION RECEPTION BY MATURED STUDENTS.THEORY AND REALITY, CARDINAL WYSZYŃSKI UNIVERSITY PRESS, WARSAW 2009
Pełny tekst / full text
Numer 15