INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Maria Siuda
Tytuł KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA DWULETNI PROJEKT "AKTUALIZACJA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO BIBLIOTEKARZY PRACUJĄCYCH W MAŁYCH BIBLIOTEKACH GMINNYCH"
Title CONFERENCE CONCLUDING THE TWO-YEAR PROJECT "UPDATING THE ACADEMIC EDUCATION OF LIBRARIANS WORKING IN SMALLER DISTRICT LIBRARIES"
Pełny tekst / full text
Numer 15