INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Monika Olczak-Kardas
Tytuł RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O KSIĄŻCE I CZYTELNICTWIE. KOMUNIKAT Z BADAŃ
Title INTERNET BOOKSHOP USERS REVIEWS AS A SOURCE OF INFORMATION ON BOOKS AND READERSHIP. NOTICE FROM RESEARCH
Pełny tekst / full text
Numer 15