INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Adam Jachimczyk
Tytuł II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "NIEWYGODNE DLA WŁADZY. OGRANICZANIE WOLNOŚCI SŁOWA NA ZIEMIACH POLSKICH OD WIEKU XIX DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH", TORUŃ, 4-5 LISTOPADA 2010 ROKU
Title II NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INCONVENIENT FOR THE AUTHORITIES.FREEDOM OF SPEECH RESTRICTION ON POLISH TERRITORY FROM THE XIXTH CENTURY TO THE PRESENT TIME" TORUŃ, 4-5 NOVEMBER 2010
Pełny tekst / full text
Numer 15