INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 20

 

Autor Tytuł PDF
Jolanta Dzierżyńska Rynek czasopism w Polsce
Ryszard Filas Rozwój czasopism medioznawczych w Polsce w drugiej połowie XX wieku
Andrzej Kansy Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce - raport z badań
Tomasz Mielczarek Prasa opinii czy ilustrowany magazyn społeczny?
Anna Jupowicz-Ginalska Zadania okładek współczesnych magazynów drukowanych
Alicja Gałczyńska Jak się zachować... Porady w polskiej prasie kobiecej. Zarys problemu
Marta Milewska Prasa samorządowa - potrzebna? A jeśli tak, to komu?
Łukasz Przybysz Stygmatyzacja medialna public relations. Analiza zjawiska w wybranych polskich czasopismach opinii
Dominika Popielec Prasa jako naturalne miejsce uprawiania dziennikarstwa śledczego
Gajlewicz-Korab Katarzyna Konflikty celebrytów w polskiej prasie typu people jako przykład brutalizacji przekazu
Olga Dąbrowska-Cendrowska Prasa kulinarna w czasach popularności blogów i serwisów kulinarnych
Olga Białek-Szwed "Kultura ponad podziałami", czyli problematyka pogranicza na łamach lubelskiego kwartalnika "Akcent"
Maria Bauchrowicz-Tocka "Wspólna Praca" (1910-1932) - łomżyński periodyk informacyjno-polityczny
Ewa Danowska "Sygnały" 1933-1939 - lwowskie czasopismo o ogólnopolskim zasięgu
Tomasz R. Paulukiewicz "Wryj" - czasopismo, które żartowało z Breżniewa i papieża. Zarys monografii miesięcznika na tle innych tytułów prasy niezależnej wydawanych w Rzeszowie
Jolanta Kępa- Mętrak "Projektor. Kielecki magazyn kulturalny" w latach 2013-2016
Tomasz Mielczarek Jerzy Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918-2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2016, ss. 311
Ewa Danowska Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, "Technika i Nauka". Elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 346
Tomasz Mielczarek Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 367
Renata Piasecka Tomasz Chrząstek, Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika "Nowa Kultura" w latach 1950-1963, IPN, Warszawa 2016, ss. 398
Olga Dąbrowska-Cendrowska Prof. dr hab. Walery Pisarek, dr h.c. UŚ i UJK