INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Andrzej Kansy
Tytuł Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce - raport z badań
Title Magazines of Scientific Societies in Poland: Research Report
Słowa kluczowe prasa, czasopisma naukowe, towarzystwa naukowe
Keywords press, scientifc publications, scientifc societies
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań na temat czasopism wydawanych przez towarzystwa naukowe w Polsce. Badania miały na celu uzyskanie wiedzy na temat działalności czasopiśmienniczej towarzystw naukowych. W wyniku analizy określono cechy formalne czasopism, jak również ich odbiorców i autorów, scharakteryzowano tematykę oraz przedstawiono zasadnicze problemy występujące w procesie wydawniczym.

Summary

The paper presents the results of research on journals published by scientifc societies in Poland. The aim of this research was to gain knowledge about the publication activities of scientifc societies. The research determined the formal characteristics of the journals, helped identify their recipients and authors, and presented the subject matter as well as the main problems in the publishing process.