INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Prasa kulinarna w czasach popularności blogów i serwisów kulinarnych
Title Culinary Press in the Times of Popularity of Blogs and Culinary Service
Słowa kluczowe prasa kulinarna, blogi i serwisy kulinarne
Keywords culinary press, blogs and culinary services
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

Na polskim rynku prasowym obserwujemy pogłębiającą się segmentację. Koncerny medialne, mimo coraz trudniejszej sytuacji wśród kolorowych magazynów, nadal oferowały czytelnikom nowe czasopisma kulinarne. W latach 1994–2016 zadebiutowało 21 tytułów, które należały do największych frm medialnych: Bauer Media Polska, Burda International, Phoenix Press, Agora. Ekspansja nowych mediów, w tym serwisów i blogów kulinarnych, spowodowała liczne zmiany i przeobrażenia w segmencie magazynów o tematyce kulinarnej.
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: jakie były najważniejsze magazyny, serwisy i blogi kulinarne na polskim rynku medialnym, kto był ich właścicielem, jaka była kondycja magazynów ku-linarnych w kulturze partycypacji oraz jak prasa kulinarna radziła sobie w czasach ekspansji serwisów i blogów kulinarnych.

Summary

On the Polish press market we can observe an increase segmentation. Media companies, despite more and more difcult situation among colourful magazines, have still ofered readers new cooking magazines. In the years 1994-2016 there were 21 magazines, which belonged to the biggest media companies: Bauer Media Poland, Burda International, Phoenix Press, Agora. The expansion of new media, food services and blogs among them, caused numerous changes and transformations in the segment of cooking magazines.
The article is an attempt to answer the questions: what were the most important food magazines, food blogs and services on Polish media market; who were their owners, what was cooking magazines situation in participation culture, how did cooking magazines get along at the time of food services and blogs expansion.