INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Ewa Danowska
Tytuł Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, "Technika i Nauka". Elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 346
Title Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Technology and Science. The Exclusive Journal of the Polskie Stowarzyszenie Techników (Association of Polish Technicians and Engineers) in Great Britain, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, 346 pp.
Pełny tekst / full text
Numer 20