INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Prof. dr hab. Walery Pisarek, dr h.c. UŚ i UJK
Title Prof. dr hab. Walery Pisarek, dr h.c. UŚ i UJK
Pełny tekst / full text
Numer 20